Pegigree of Abelles Gurli-gris

Abelles Gurli-gris

Ras:
Boerboel
Kön:
Hona
Född:
12.06.2015
Uppfödare:
Abelle kennel

Föräldrar Mor-/farföräldrar Generation 3 Generation 4

39b9c0bf-4d2d-42ea-9bcd-bdc1f029f58a

Far

Hane

f4c8e4ec-7a12-4fad-a191-bbc4dfadb87b

Hane

7c2f9383-5d63-4424-93cc-3793384761d6

Hane

37d6b360-f427-4aeb-ae9e-dcfac2e79feb

Hane

ab3f7e05-0fee-4b87-b49c-38be643c226f

Hona

cd59c78f-1f30-443d-99df-4510fd0aac5a

Hona

58a6025e-3e8a-424a-9603-bc8756d3b6a7

Hane

6e2b5b44-0268-498d-aa0d-f4cabcbfa48a

Hona

5e7403f9-1644-47a8-9436-b95f81e01fd1

Hona

7be4cc3f-3ce6-46a5-95f4-62b3093bad3f

Hane

1aab4a46-30c4-4bc5-9a4a-6d7eb6764e83

Hane

4dc35124-9bf0-4670-a5e6-2865f4be5317

Hona

5c97aea8-399f-437c-9be4-3cb1010aed14

Hona

7d752557-de03-49ef-ad6c-38b516f403be

Hane

2d88ef88-c9a3-4d83-926b-6ec0b476d4ce

Hona

302f3b30-47e1-44d0-bb68-9e47cc27bf6c

Mor

Hona

34324de7-be15-40d4-b435-b807385265ac

Hane

b2583ad6-d880-4c01-81d9-91ed425ad16f

Hane

6014ea35-8cff-4e2f-bdb4-367ab01a1bf4

Hane

56ff77b5-44e5-4aef-be60-ed3afc0e28c3

Hona

174414d2-f87b-43a9-b313-36dc6db4d1a3

Hona

ad5f71a8-af63-48ee-8060-53e2526c09b3

Hane

d69140e7-f4ec-4cf9-8caa-eadbe1b875c4

Hona

16a11eee-44c7-4984-960b-d2ade74560d3

Hona

ca5dd800-9865-4ade-bd11-cff19cb5201c

Hane

3158cefc-ea93-4888-ae9e-9e42d2ccdad2

Hane

43590cf7-8e2f-4202-b37b-939e83f246ea

Hona

c125f6d8-55d9-498e-a02e-1c2ee4af90a0

Hona

5ef763ba-6b83-4a38-a8ab-158909e7a3d6

Hane

c78516ba-84ed-4e8a-8071-d978f40ee3de

Hona

Få din egen webbsida med stamtavla - kräver inga tekniska förkunskaper: www.123minsida.se Starta din egen webbsida med stamtavla - Klicka här

Ras:
Kön:
Reg.nr:
Född:
Uppfödare:

Mer info